එක දවසින් රු. මිලියන 2ක් ඉපයූ අප සිසුවෙක් Binance Crypto Trading Sinhala | How To Earn Money Online
වැඩිදුර විස්තර ලබා ගැනීම සදහා – • Hotline 0114 5000 75 • Course Coordinator – Sanduni 077 777 64 65 …


41 Comments

  1. මඩ ගහන කට්ටියට හැමදාම මඩ වලේ තාමා ගොඩ ඒමක් නැ තෙරුම් ගන්නකම් ලෝකේ දැන් ගොඩක් දිඋනුයි ලන්කාවේ මිනිස්සු මෝඩයි අන්න එකයි මාත් මේක පටන් අරන් ඉන්නේ මේ වැඩේ නියමයි එච්චරයි 😎

  2. පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන සර්. Handfree එක වම් කනට හුරු කරගන්න. දකුණු කනට හොඳ නෑ. හැමවෙලේම ඉදිරි කටයුතු තවත් සාර්ථක වේවා !

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*