നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയ പണം കൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിത്തരാം🔥🥰 btcash|metabt|crypto|new focus tv
BT CASH Joining link: Staking platform (BTSmart): WhatsApp community 2: …


22 Comments

  1. എങ്ങിനെയാണ് ഇത്‌ വാങ്ങിവെക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ കോയിൻ പ്രൊജക്റ്റ്‌

  2. എലോ സർ, ജീവിതം ഇനി എങ്ങനെ തിരികെ പിടിക്കുമെന്നറിയില്ല… അത്രയ്ക്ക് തകർന്നു… മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പോലും എനിക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോ ചോദിധ്യചിഹ്നമാണ്. ആക്‌സിഡന്റിൽ പെട്ടു കിടപ്പാണ്… എല്ലാം നഷ്ട്ടപെട്ടു… എന്നെ രക്ഷിക്കുമോ സർ.. ശാരീരിക പരിമിതി ഉള്ള ആളാണ്.. അതായതു കേൾവിക്കുറവുണ്ട്… എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്ത പറ്റുമോ സർ.. എന്തേലും ഒരു വഴി തെളിച്ചുട്കരൻ അങ്ങേയ്ക്കു ആകുമോ… 🙏പ്ലീസ് റിപ്ലേ sir

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*