എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ? എന്താണ് ബിറ്റ് കോയിൻ What Is Cryptocurrency And How Does It Work?
എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ? എന്താണ് ബിറ്റ് കോയിൻ What Is Cryptocurrency And How …


29 Comments

  1. ഒരു ലോകം ഒരു നിയമം ഒരു കറൻസി ഒരു ദൈവം -AI 💯💯ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജിൻസ് ലോകം ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു 😎😎😎

  2. എന്റ കയ്യിൽ പുളിത്തിയ കോയിൻ 2ണ്ട് ഉണ്ട് രണ്ടു ഉണ്ട🤗🤣🤣🤣

  3. ക്രിപ്റ്റോ മല്ലു
    എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ചെയ്തോളൂ

  4. നാളെ കഴിഞ്ഞു exam ആണ്…. ബിറ്റ്കോയിൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതിന് നന്നി.. അല്ലെങ്കിൽ എക്സമിനു ബിറ്റ് വെക്കേണ്ടി വന്നേനെ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*