نیرو های تازه نفس امارت اسلامی افغانستان | رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ
نیرو های تازه نفس امارت اسلامی افغانستان برای تماشای برنامه های افغانی، گزارش ها، برنامه های چالشی، تفریحی و سرگرمی کانال ما را …


5 Comments

  1. زنده باد ملا یعقوب مجاهد که در مدتی دو سال بخوبی کشور را امنیتی خوبی گرفته است انشالله هیچ وقت این امنیتی ما را کسی از بین برده نمی‌تواند

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*